Kindercampus De Piloot

 

Kindercampus De Piloot biedt dit schooljaar typelessen voor leerlingen uit groep 7 en 8. Deze typelessen zullen plaatsvinden op school en onder begeleiding van 2 docenten van Iktypsnel.nl.

Wij hebben jaren ervaring in het aanbieden van typelessen aan leerlingen van groepen 6, 7 en 8. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen met meer zelfvertrouwen en beter voorbereid aan de middelbare school beginnen, als zij met 10 vingers blind kunnen typen. Tevens bevordert typelessen de schrijfvaardigheden, leren de kinderen beter spellen en lezen en verbeteren zij hierdoor de Nederlandse taal.

Doordat de kinderen op school blijven en gebruik maken van de computers die zij gewend zijn, houden wij de kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Natuurlijk is er ruimte voor type-spelletjes met spannende typelevels waar kinderen af en toe iets mee kunnen verdienen. Onze 2 docenten zullen de kinderen met structuur door de lessen begeleiden. Na 10 weken zullen zij een examen doen waarbij zij kunnen laten zien dat zij met 10 vingers  kunnen typen. Een hele mooie prestatie waar zij zeker trots op zullen zijn (en de ouders ook). Mochten de kinderen behoefte hebben aan een of twee lessen meer, zullen onze docenten dat kosteloos doen.

Speciaal voor de leerlingen van De Piloot worden de typegroepen klein gehouden en het programma aangepast aan de mogelijkheden en het niveau van de kinderen. De typelessen wordt aangeboden via een programma waarmee zij thuis ook kunnen oefenen en er bestaat zelfs de mogelijkheid dat de ouders thuis meedoen met hun kind waardoor het nog leuker voor de leerling wordt om te leren typen.

Het programma bestaat uit 10 lessen in 10 weken waarbij rekening wordt gehouden met de schoolvakanties. De lessen vinden plaats op dinsdag en duren 70 minuten en vinden plaats direct

na schooltijd. De kosten voor de 10 lessen zijn € 197,- die voor aanvang van de cursus moeten zijn voldaan. Na de typeles moeten de leerlingen door ouder(s)/verzorger(s) worden opgehaald.

Mocht het voor u financieel niet mogelijk zijn om dit aanbod te bekostigen, kunt u contact opnemenmet onze schoolmaatschappelijk  werkster Linda van Tienen (l.vantienen@depiloot.nl).

Zij kan met u onderzoeken of het aanbod op een andere wijze gefinancierd kan worden. Inschrijven gaat via de school.

 

Mocht er onvoldoende aanmeldingen zijn, zal de cursus geen doorgang vinden.